home  |  profiel  |  actueel  |  publicaties  |  contact
 
   
     

Specifieke vormen van begeleiden

Soms zijn er tijden en situaties waarin het goed is de visie en ondersteuning van een onafhankelijk en deskundig begeleider te benutten.
Valk Opleiding & Organisatieontwikkeling staat bekend om trefzekere en integere ondersteuning door:

 

Coaching

Een korte of langer durende ondersteuning waarmee u mogelijkheden ontdekt en benut om concrete stappen te zetten in werk, loopbaan of persoonlijke ontwikkeling.

 

Supervisie

Een langer durende ondersteuning waarmee u diepgaand inzicht verwerft in uw beroepsmatig en persoonlijk optreden. U vindt nieuwe invalshoeken voor professioneel handelen, vertaalt deze naar de dagelijkse praktijk en u leert om uw ontwikkeling zelf ter hand te nemen.

 

Consultatie

Een korte ondersteuning waarmee u een scherpere kijk krijgt op een lastige situatie en handvatten om de situatie vlot te trekken of constructief te hanteren.

 

Uw begeleiders

Cara Valk & Jos├ęphine van der Laan

 

 

 

 

 

 

 

coaching