home  |  profiel  |  actueel  |  publicaties  |  contact
 
   
     

Vakmanschap, menselijke maat en vindingrijkheid

 

Kleinschalig en professioneel

Valk Opleiding & Ontwikkeling is het initiatief van Cara Valk. Vanuit een netwerk van professionals uit praktijk en wetenschap zorgt zij voor maatwerk bij de ontwikkeling van personeel en organisatie.
Kennis, ervaring en een zorgvuldige keuze van concepten zet zij in om klanten verder te helpen en praktische handvatten te bieden.

 

Toepassingsgericht

Mensen kloppen aan als ze het idee hebben dat iets beter of anders zou kunnen; in hun werk, op hun afdeling, in hun organisatie of in hun loopbaan.
Valk O&O schept mogelijkheden om te leren en spreekt mensen aan op hun kwaliteiten om zelf veranderingen te realiseren.
Wij begeleiden bij het vertalen van ideeën, intenties en verwachtingen naar de praktijk van alledag.

 

Mens in context

Valk O&O staat bekend als kritisch, betrokken en betrouwbaar. Maar meer nog schuilt de kracht in het oog voor de wisselwerking tussen mens, werk en organisatieprocessen. Vanuit een brede kijk doordringen tot de essentie van vraagstukken en mensen aanspreken in de basis van hun kwaliteiten is ons streven. Het vergroten van vakmanschap in evenwicht met persoonlijke kwaliteiten staat daarbij centraal.

 

Realistisch en vindingrijk

Valk O&O werkt aan laagdrempelige, maar uitgekiende oplossingen voor uw vraagstukken. Met oog voor grote lijnen en gevoel voor essentiële details, zowel op individueel als op organisatieniveau, worden gecompliceerde zaken helder en ontstaan nieuwe, soms onverwachte mogelijkheden.

 

Voor wie?

Ieder die een vraag heeft rond werk, organisatie of loopbaan en die daarbij gebruik wil maken van deskundige ondersteuning of advies.

De meeste van onze klanten zijn actief in de professionele dienstverlening binnen de zorg, onderwijs, publieke diensten en stafafdelingen (kwaliteitszorg, communicatie, R&D).