home  |  profiel  |  actueel  |  publicaties  |  contact
 
   
     

Sterk in je werk!

Een stevige basis voor elke leraar. Leraar is een kostbaar en complex beroep. Er komt veel op je af: de verschillende leerlingen in de klassen, nieuwe onderwijsconcepten, nieuwe media, ouders, samenwerken met collega’s, de druk van de (examen)resultaten.

 

In deze dynamiek wil je je leerlingen het beste meegeven, wil je je vak ontwikkelen en jezelf.

 

Veel docenten lopen op hun tenen om te ‘overleven’ of lopen stuk op hun pogingen om hun idealen waar te maken. Jammer van de energie, zonde van het verloren elan. Een stevige basis in persoonlijk vakmanschap en als collega in de schoolorganisatie is daarom onmisbaar.

 

Cara Valk en Joséphine van der Laan werken samen aan een programma dat docenten de mogelijkheid geeft om zichzelf in hun beroep tegen het licht te houden en kwaliteiten te ontwikkelen die hen steviger en wendbaarder maken. Daarbij krijgen ze handvatten om hun professionele ontwikkeling te sturen.

 

Het programma wordt op maat gesneden: het sluit aan bij actuele vraagstukken en veranderingen in de school en er wordt gewerkt aan thema’s die leven.

 

Is uw interesse gewekt? Neem contact op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. Mail naar:

 

lijn

 

Leerwegondersteuning in organisaties

Medewerkers werken aan hun professionele ontwikkeling

 

In en om organisaties zijn er talrijke mogelijkheden om te leren: op de werkplek, in cursussen, trainingen, of bij het verwerven van een nieuwe functie.


Medewerkers staan voor de lastige opgave om hun weg te banen in de vele ervaringen waarvan ze kunnen leren en zo hun professionele ontwikkeling vorm te geven.

 

Het concept leerweg (Van der Krogt 2007) biedt laagdrempelige en realistische aanknopingspunten voor medewerkers, hun leidinggevenden en opleiders om de professionele ontwikkeling te ondersteunen.

 

Cara Valk en Ferd van der Krogt werken samen aan toepassingen van dit concept. Uitgangspunt is om zinvol gebruik te maken van de bestaande dynamiek en mogelijkheden in de organisatie om de professionele ontwikkeling van medewerkers te bevorderen.
Voor hun werk kregen zij eind 2008 een stimuleringsprijs van de Federation for Corporate Education (FCE).

 

In projecten rond Leerwegondersteuning onderzoeken zij welke rollen en strategieën medewerkers, leidinggevenden en opleiders hebben bij de professionele ontwikkeling van medewerkers. Samen met de betrokkenen ontwikkelen zij handvatten om leerwegen in de praktijk te stimuleren.

 

Is uw interesse gewekt? Neem contact op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. Mail naar:

 

Literatuur:

F.J. van der Krogt: Organiseren van leerwegen. Strategieën van werknemers, managers en leeradviseurs. Performa Rotterdam, 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figuren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

boek