home  |  profiel  |  actueel  |  publicaties  |  contact
 
   
     

Organisatieontwikkeling

Er komt heel wat bij kijken om een organisatie soepel draaiende te houden. Gewoon je werk doen is niet altijd voldoende. De dynamiek in en om organisaties vraagt dan om verandering.

 

In een traject van organisatieontwikkeling geeft u samen met uw collega’s nieuwe impulsen aan de uw werk, de dienstverlening of andere processen in uw organisatie.

 

Bijvoorbeeld:

 • behoeften van cliënten vragen een andere aanpak in de dienstverlening;
 • problemen tussen verschillende disciplines of afdelingen noodzaken tot een andere manier van werken;
 • de expertise die in de organisatie aanwezig is wordt onvoldoende benut en te weinig verder ontwikkeld;
 • er zijn nieuwe wetenschappelijke inzichten of methodieken voorhanden: hoe kunnen we die met succes gaan toepassen in onze organisatie?

 

Wat
In een duidelijk en afgebakend traject werken u en uw collega’s aan vernieuwing of verandering in de praktijk. U onderzoekt de mogelijkheden en beperkingen in de actuele situatie en realiseert gewenste veranderingen.
Dit kunnen ‘harde’ veranderingen zijn in een functionele structuur of werkmethoden, maar vaak ook ‘zachte’ in de vorm van veranderingen in gedeelde waarden, strevingen of professionele uitgangspunten.

 

Hoe
In samenspraak met u verkennen wij het actuele thema en stippelen een route uit die resulteert in een gewenste en haalbare verandering of vernieuwing.
Hierbij hanteren wij een aanpak van lerend veranderen. We bieden kaders, leermogelijkheden en begeleiding en rusten u en uw collega’s toe om werk en organisatie verder te ontwikkelen. Denk hierbij aan werkconferenties, studiedagen en workshops, maar ook praktijkonderzoek, training en coaching kunnen onderdeel zijn van het traject.
Onze begeleiders hebben oog voor grote lijnen en gevoel voor essentiële details. U kunt vertrouwen op een heldere terugkoppeling van bevindingen.
Ons motto is: pak de essentie degelijk aan, maar doe niet meer dan nodig is.

 

Verschillende accenten zijn mogelijk:

 

   - Multidisciplinair werken

   - Professionaliteit en professionele kennis in de organisatie

   - Leiderschapsontwikkeling

   - Loopbaan- en talentontwikkeling

   - Cliëntgericht werken

   - Leren en Personeelsontwikkeling

 


 

quote