home  |  profiel  |  actueel  |  publicaties  |  contact
 
   
     

Coaching

Het dagelijks ritme van werk, een nieuwe functie, een andere werkwijze of prestatiedruk, het is niet vanzelfsprekend dat het werk u voldoening blijft geven of dat u de kwaliteiten bezit die het werk van u vraagt. Zou u meer richting willen geven aan uw werk, persoonlijke kwaliteiten of loopbaan?
Met coaching ontdekt en ontwikkelt u mogelijkheden tot verandering en brengt deze in praktijk.

 

Voor wie

U werkt als leidinggevende, adviseur of medewerker en u heeft een vraag rond werk of uw loopbaan. U wilt beter uit de verf komen in uw huidige functie of u wilt nieuwe stappen zetten in uw carrière.

 

Wat

Door coaching ontdekt en ontwikkelt u mogelijkheden om ongewenste patronen te doorbreken en wenselijker alternatieven toe te passen. Het resultaat is dat u beter functioneert, steviger in uw schoenen staat en of loopbaankeuzes maakt.

 

Hoe

In vijf tot twaalf bijeenkomsten onderzoekt u onder begeleiding van de coach uw ervaringen en intenties. Tegelijkertijd werkt u aan een wenselijker situatie en zet concrete stappen.

 

Verschillende accenten zijn mogelijk:

- Vakmanschap versterken en profileren

- Persoonlijke effectiviteit

- Loopbaanontwikkeling en (her)-oriëntatie

- Reïntegratie en burn-out preventie

milieukundig adviseur