home  |  profiel  |  actueel  |  publicaties  |  contact
 
   
     

Supervisie

Professioneel werk vraagt veel van uw persoonlijke kwaliteiten en beroepsinhoudelijke vermogens. Aanknopingspunten voor verandering en ontwikkeling lijken soms ondergesneeuwd te blijven door de praktijk van alledag. Wilt u nieuwe perspectieven leren kennen om uzelf en uw werk verder te ontwikkelen?
Met supervisie verwerft u diepgaand inzicht in uw professioneel en persoonlijk optreden. Hieruit trekt u consequenties en vertaalt deze naar uw dagelijks handelen en ontwikkeling in uw werk.

 

Voor wie

U werkt als professional (leraar, arts, verplegende, jurist, maatschappelijk werker e.d.) of als leidinggevende. U wilt uw persoonlijke aanpak in uw professionele werk tegen het licht houden, bijvoorbeeld rond uw werk met bepaalde cliënten, leerlingen of medewerkers.

Of u wilt stilstaan bij situaties waarin u zich niet helemaal comfortabel voelt of waarin u voor lastige afwegingen staat. Of u vraagt zich af: hoe kan ik optimaal kwaliteit (blijven) leveren?

 

Wat

Met supervisie versterkt u uw professioneel en persoonlijk optreden in diverse werksituaties. U krijgt meer zicht op uw werkstijl en ontdekt hoe onderliggende waarden, overtuigingen en eigenschappen uw handelen sturen.
U vindt nieuwe invalshoeken voor beroepsmatig handelen en u leert uw ontwikkeling in het beroep zelf ter hand te nemen.
Het resultaat is een duurzaam steviger optreden in uw werk of beroep.

 

Hoe

In twaalf tot vijftien bijeenkomsten onderzoekt u onder begeleiding van de supervisor uw ervaringen. U trekt consequenties uit verworven inzichten en vertaalt deze in uw dagelijks handelen.

 

Verschillende accenten zijn mogelijk:

- Technisch / inhoudelijk en persoonlijk vakmanschap integreren
- Fricties in relaties met anderen hanteren
- Morele dilemma’s hanteren
- Vitaliteit in het beroep bewaren

 

quote 1

quote